06/2015

Thông báo giá VLXD tỉnh Kon Tum Tháng 6 năm 2015

Thông báo giá VLXD tỉnh Kon Tum Tháng 6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 06/CBLS-XD-TC ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2015 từ ngày 01/06/2015 đến ngày 30/06/2015 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]

Chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 5-6 năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 5-6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1011/QĐ-SXD ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Bình về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quyết định số: 1190/QĐ-SXD ngày 14 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Bình về việc công bố […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Tây Ninh tháng 6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 957/CB-VLXD-LS ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Tây Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2015 (từ ngày 01/06/2015 đến ngày 30/06/2015) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế […]

Công bố giá VLXD Đắk Nông tháng 5 và tháng 6 năm 2015

Công bố giá VLXD Đắk Nông tháng 5 và tháng 6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 670/LS:XD-TC ngày 06 tháng 07 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 và tháng 06 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Giá chưa có thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 6 năm 2015

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2399/TB-STC-SXD ngày 29 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố giá VLXD tỉnh Hà Nam Tháng 6 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Hà Nam Tháng 6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 6/2015/CBGVL-LS ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức giá vật liệu xây dựng nêu trên […]

Công bố giá VLXD tỉnh Thái Nguyên Tháng 6 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Thái Nguyên Tháng 6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 858/TB-LS ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Nguyên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình tháng 6 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Yên Bái Quý II năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Yên Bái Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 851/QĐ-SXD ngày 07 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Yên Bái về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 6 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1871/CBLS-XD-TC ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá VLXD Hải Dương tháng 6 năm 2015

Công bố giá VLXD Hải Dương tháng 6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 06/STC-SXD ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Hải Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2015 tại hiện trường xây lắp công trình ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giá chưa bao […]