06/2015

Công bố giá VLXD tỉnh Điện Biên Tháng 6-7 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Điện Biên Tháng 6-7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 624/CBGVLXD/XD-TC ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đang lưu thông trên thị trường Tỉnh Điện Biên thời điểm tháng 6 năm 2015 Công văn Số: 767/CBGVLXD/XD-TC ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Liên […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 5-6-7 và quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 5-6-7 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 19/QĐ-SXD ngày 19 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Quyết định số: 28/QĐ-SXD ngày 21 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố […]

Báo giá VLXD tháng 6/2015 tỉnh Long An

Viết ngày bởi khoanam202

bao gia VLXD Long An thang 6 nam 2015

Công bố giá VLXD Quảng Ngãi tháng 6-7 năm 2015

Công bố giá VLXD Quảng Ngãi tháng 6-7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 870/SXD-CL&VL ngày 02 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Công văn Số: 1057/SXD-CL&VL ngày 07 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố […]

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 6-7 năm 2015

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 6-7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 489/SXD-QLXD ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 06 năm 2015. Công văn Số: 594/SXD-QLXD ngày 31 tháng 07 năm 2015 của […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bình Định tháng 4-5-6 và Quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bình Định tháng 4-5-6 và Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 105/QĐ-SXD ngày 03 tháng 09 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Định về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bình Định. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử […]

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 104/QĐ-SXD ngày 31 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kon Tum về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Vĩnh Long tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Vĩnh Long tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 199/QĐ-SXD ngày 31 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Vĩnh Long về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Lào Cai Quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Lào Cai Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 221/QĐ-SXD ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lào Cai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Lào Cai. Các tập chỉ số giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng tỉnh Điện Biên Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng tỉnh Điện Biên Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số số: 929/CB-SXD ngày 25 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Điện Biên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 04, 05, 06 và Quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Điện Biên phục vụ cho việc lập và điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán […]