06/2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Nông tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Nông tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 605/LS:XD-TC ngày 16 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Giá chưa có thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

 Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 223/CB-LS ngày 09 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 140/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 07 năm 2014 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 06 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 6 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 876/QĐ-SXD ngày 08 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Bình về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 06 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố Giá vật liệu xây dựng Kiên Giang tháng 6 năm 2014

Công bố Giá vật liệu xây dựng Kiên Giang tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 612/CB-SXD ngày 07 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và là giá công bố trên địa bàn TP Rạch Giá hoặc […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 759/CBLN-XD-TC ngày 01 tháng 07  năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Quảng Bình về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng Tháng 6 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1683/CBLS-XD-TC ngày 03 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Khánh Hòa tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Khánh Hòa tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1461/CBGVLXD-LS ngày 03 tháng 07 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nam Tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nam Tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 06/2014/CBGVL-LS ngày 27 tháng 06 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Kạn tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Kạn tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Văn bản số 504/SXD-KTTH ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bắc Kạn công bố chi tiết giá vật liệu xây dựng tại thời điểm tháng 06 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Giá đã có thuế VAT. Chủ  đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin […]