06/2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh tháng 5 và 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh tháng 5 và 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 630/SXD-KTXD ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Hà Tĩnh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 và 06 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi […]

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 6 năm 2014

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 06/CBGVLXD-SXD ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Lạng Sơn về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 (từ ngày 01/06/2014 đến ngày 30/06/2014) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng […]

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Phú Thọ tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Phú Thọ tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 888/CB-LN/TC-XD ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí bốc xếp […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2500/TB-STC-SXD ngày 10 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 06 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Điện Biên Tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Điện Biên Tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 483/CBGVLXD/XD-TC ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 06 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Điện Biên. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bốc xếp lên phương tiện […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long Tháng 6 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long Tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 155/CB.LS ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Long về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Giá chưa bao gồm bao gồm thuế giá trị gia tăng. Ngoài các vật liệu có ghi chú […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Cà Mau Tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Cà Mau Tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 06/LS TC-XD ngày 15 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 06 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế tháng 6 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1690 LS/TC-XD ngày 03 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Thừa Thiên Huế về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bảng giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Tháng 6 và quý II năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Tháng 6 và quý II năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 71/QĐ-SXD ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Phú Yên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 6 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 475/SXD-QLXD ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 6 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]