06/2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Kon Tum Tháng 6 và 7 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Kon Tum Tháng 6 và 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 06/CB-LSXD-TC ngày 22 tháng 08 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 và 07 năm 2014 từ ngày 01/06/2014 đến ngày 31/07/2014 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên Tháng 06 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên Tháng 06 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1257/TB-STC ngày 20 tháng 06 năm 2014 của Sở Tài Chính Thái Nguyên về việc công bố giá gốc vật tư, vật liệu xây dựng cơ bản thời điểm tháng 06 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng . Công văn Số: 687/TB-LS […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1386/2014/CB/LN-XD-TC ngày 03 tháng 07 năm 2014 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính Quảng Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang Tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang Tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 460/CBLS/XD- TC ngày 11 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng TỉnhTuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hậu Giang Tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hậu Giang Tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 541/SXD-KTXD ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến trung tâm Huyện và […]

 Công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Bình tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Bình tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 657/CBLS-SXD-STC ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Ninh Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng – thiết bị bình quân đến hiện trường xây lắp tại trung tâm thành phố Ninh Bình tháng 06 năm 2014. Giá chưa bao gồm thuế giá […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hội An – Quảng Nam tháng 6 và 7 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hội An – Quảng Nam tháng 6 và 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 371/CB-UBND ngày 18 tháng 07 năm 2014 của UBND thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 & 7 năm 2014 (Kể từ ngày 01/06/2014 đến ngày 31/07/2014) trên địa bàn thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Giá đã bao gồm […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1036/SXD-KTKHXD&HT ngày 15 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1893/CBLS ngày 13 tháng 08 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường […]

 Công bố giá vật liệu xây dựng Lâm Đồng tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Lâm Đồng tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 611/CBLS-XD-TC ngày 08 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Lâm Đồng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]