05/2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 2-3-4-5 và quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 2-3-4-5 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 25/QĐ-SXD ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 2 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Quyết định số: 28/QĐ-SXD ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1571/CBLS-XD-TC ngày 03 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Thông báo giá VLXD tỉnh Vĩnh Long Tháng 3-4-5 năm 2015

Thông báo giá VLXD tỉnh Vĩnh Long Tháng 3-4-5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 106/CB.LS ngày 08 tháng 04 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Long về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Công văn Số: 128/CB.LS ngày 08 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Công bố giá VLXD tỉnh Lai Châu Tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Lai Châu Tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 156/TBLS-TC-XD ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Lai Châu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Mức giá trong thông báo là mức tối đa, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Tây Ninh tháng 4 và tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Tây Ninh tháng 4 và tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 612/CB-VLXD-LS ngày 04 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Tây Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2015 (từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/04/2015) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Công văn Số: 786/CB-VLXD-LS ngày 02 tháng 06 năm 2015 của […]

Thông báo giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 4 năm 2015

Thông báo giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/2015/CBGVLXD-LS ngày 01 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

Công bố giá VLXD tỉnh Hà Nam Tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Hà Nam Tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 5/2015/CBGVL-LS ngày 27 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức giá vật liệu xây dựng nêu trên […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất An Giang tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất An Giang tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 794/CBLS/XD-TC ngày 20 tháng 05 năm 2015 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 05 năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Phú Thọ tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Phú Thọ tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 584/CB-LN/TC-XD ngày 11 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Bảng giá áp dụng từ ngày 10 tháng 05 năm 2015 Giá chưa bao gồm thuế […]

Công bố giá vật tư, VLXD tỉnh Đắk Lắk Tháng 5 năm 2015

Công bố giá vật tư, VLXD tỉnh Đắk Lắk Tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 798/SXD-KT ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Công văn Số: 799/SXD-KT ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố […]