05/2015

Công bố đơn giá VLXD Kiên Giang tháng 5 năm 2015

Công bố đơn giá VLXD Kiên Giang tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 455/CB-SXD ngày 11 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và là giá công bố trên địa bàn TP Rạch Giá hoặc […]

Giá VLXD tỉnh Đồng Nai tháng 5 năm 2015

Giá VLXD tỉnh Đồng Nai tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1295/CBLS-SXD-STC ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường […]

Chỉ số giá XD tỉnh Bình Thuận Tháng 5 năm 2015

Chỉ số giá XD tỉnh Bình Thuận Tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 100/QĐ-SXD ngày 11 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Công bố giá VLXD tỉnh Điện Biên Tháng 4-5 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Điện Biên Tháng 4-5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 432/CBGVLXD/XD-TC ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đang lưu thông trên thị trường Tỉnh Điện Biên thời điểm tháng 4 và tháng 5 năm 2015: 1.Giá VLXD lưu thông trên thị trường tại các […]

Thông báo giá VLXD tỉnh Kon Tum Tháng 5 năm 2015

Thông báo giá VLXD tỉnh Kon Tum Tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/CBLS-XD-TC ngày 10 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 từ ngày 01/05/2015 đến ngày 31/05/2015 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Thuận tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Thuận tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1213/SXD-KTTH ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Công bố giá VLXD tỉnh Thái Nguyên Tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Thái Nguyên Tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 592/TB-LS ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Nguyên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình tháng 5 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Quảng Bình tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Quảng Bình tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 856/CBLN-XD-TC ngày 03 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Quảng Bình về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng Tháng 05 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Công bố giá VLXD Hải Dương tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD Hải Dương tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/STC-SXD ngày 25 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Hải Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 tại hiện trường xây lắp công trình ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giá chưa bao […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1944/TB-STC-SXD ngày 27 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]