05/2015

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1210/2015/CB/LN-XD-TC ngày 05 tháng 06 năm 2015 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính Quảng Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi […]

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1677/CBGVLXD-LS ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 5 năm 2015. Bảng giá vật liệu xây dựng kèm theo công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng ngoại trừ một […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 4-5 năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 4-5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 44/QĐ-SXD ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 3 và tháng 4 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Giá VLXD tỉnh Bình Định Tháng 5 năm 2015

Giá VLXD tỉnh Bình Định Tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1561/TB-TC-XD ngày 28 tháng 05 năm 2015 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bình Định về việc công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mức giá thông báo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với cước […]

Giá VLXD Tỉnh Quảng Trị tháng 5 năm 2015

Giá VLXD Tỉnh Quảng Trị tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1555/CB/STC-SXD ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 05 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” […]

Chỉ số giá xây dựng TP Cần Thơ Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015

Chỉ số giá xây dựng TP Cần Thơ Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 130/QĐ-SXD ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý 2 năm 2015 trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Đồng Tháp Tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Đồng Tháp Tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 259/CB-LS ngày 19 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Thông báo giá VLXD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 4-5 năm 2015

Thông báo giá VLXD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 4-5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Thừa Thiên Huế về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 06 năm 2015 của Liên Sở […]

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 5 năm 2015

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1406/QĐ-SXD ngày 19 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Thuận về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 118/CBLS-XD-TC ngày 03 tháng 06 năm 2015 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]