05/2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Gia Lai Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Gia Lai Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 87/QĐ-SXD ngày 15 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Gia Lai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Gia Lai. Tập Chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để các cơ quan, tổ […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1983/QĐ-SXD ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng TỉnhVĩnh Phúc về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 5-6 năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 5-6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1011/QĐ-SXD ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Bình về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quyết định số: 1190/QĐ-SXD ngày 14 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Bình về việc công bố […]

Công bố giá VLXD Đắk Nông tháng 5 và tháng 6 năm 2015

Công bố giá VLXD Đắk Nông tháng 5 và tháng 6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 670/LS:XD-TC ngày 06 tháng 07 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 và tháng 06 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Giá chưa có thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Phước Tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Phước Tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2033/TB-LS ngày 06 tháng 07 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Phước về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bình Phước. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Yên Bái Quý II năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Yên Bái Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 851/QĐ-SXD ngày 07 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Yên Bái về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Cà Mau tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Cà Mau tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/LS TC-XD ngày 19 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Nam Định Tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Nam Định Tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/2015/CBGVL-LS ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Nam Định về việc công bố mức giá bình quân tối đa vật liệu xây dựng – thiết bị đến hiện trường xây lắp tại 03 khu vực  thuộc Tỉnh Nam Định tháng 05 năm 2015. Công […]

Công bố giá VLXD Quảng Ngãi tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD Quảng Ngãi tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 752/SXD-CL&VL ngày 12 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Điều chỉnh, bổ sung giá VLXD Tỉnh Quảng Bình tháng 5 năm 2015

Điều chỉnh, bổ sung giá VLXD Tỉnh Quảng Bình tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1045/CBLN-XD-TC ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Quảng Bình về việc công bố điều chỉnh, bổ sung giá gốc vật liệu xây dựng Tháng 05 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá […]