05/2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng tỉnh Điện Biên Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng tỉnh Điện Biên Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số số: 929/CB-SXD ngày 25 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Điện Biên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 04, 05, 06 và Quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Điện Biên phục vụ cho việc lập và điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 4-5-6 và quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 4-5-6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 383/SXD-QLXD ngày 25 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Công văn số: 446/SXD-QLXD ngày 16 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tiền Giang Quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tiền Giang Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 95/QĐ-SXD ngày 12 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền Giang về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Cà Mau quý I và quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Cà Mau quý I và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1303/SXD-KTXD ngày 13 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc Đính chính công bố tập chỉ số giá xây dựng quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Quyết định số: 188/QĐ-SXD ngày 12 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công […]

Giá VLXD trên địa bàn Sóc Trăng tháng 5 và tháng 6 năm 2015

Giá VLXD trên địa bàn Sóc Trăng tháng 5 và tháng 6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/SXD-CSXD ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Công văn Số: 06/SXD-CSXD ngày 06 tháng 07 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu quý I và quý II năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu quý I và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 73/QĐ-SXD ngày 08 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quyết định số: 74/QĐ-SXD ngày 08 tháng 07 năm […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh quý II năm 2015

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …… ngày 15 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2015 gồm 03 tháng: tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2015 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Giá chưa bao gồm thuế […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 5, 6 và Quý II năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 5, 6 và Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 56/QĐ-SXD ngày 02 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quyết định số: 58/QĐ-SXD ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và Quý I, Quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và Quý I, Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: …./QĐ-SXD ngày … tháng … năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Công văn số: 908/QĐ-SXD ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Ngày 23 tháng 07 năm 2015, UBND tỉnh An Giang công bố chỉ số giá xây dựng, phần thiết bị công trình, chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công và giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2015 Theo quyết định 1446/QĐ-UBND […]