05/2015

Chỉ số giá xây dựng TP Hà Nội Quý II-III năm 2015

Chỉ số giá xây dựng TP Hà Nội Quý II-III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 10329/QĐ-SXD ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Hà Nội về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Quyết định số: 11630/QĐ-SXD ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng Hà […]

Công bố giá VLXD tỉnh Thái Bình Tháng 5-6-7 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Thái Bình Tháng 5-6-7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/CB-SXD-STC ngày 05 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn tại các Huyện và  Thành Phố trên địa bàn Tỉnh Thái Bình. Công văn Số: 06/CB-SXD-STC ngày 07 tháng 07 […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 quý I và quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 quý I và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 48/QĐ-SXD ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bắc Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Quyết định số: 137/QĐ-SXD ngày 15 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Long An Tháng 1-2-3-4-5 năm 2015

Công bố giá vật liệu xây dựng Long An Tháng 1-2-3-4-5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 102/CBG-SXD ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Long An về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Long An. Công văn Số: 413/CBG-SXD ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Long An về việc công bố giá vật […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 5-6-7 và quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 5-6-7 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 19/QĐ-SXD ngày 19 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Quyết định số: 28/QĐ-SXD ngày 21 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bình Định tháng 4-5-6 và Quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bình Định tháng 4-5-6 và Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 105/QĐ-SXD ngày 03 tháng 09 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Định về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bình Định. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử […]

Công bố giá VLXD Tuyên Quang Tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD Tuyên Quang Tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 572/CBLS/XD- TC ngày 09 tháng 07 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng TỉnhTuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang. Mức giá trên đã bao gồm: Giá gốc, chi phí bốc lên một đầu trên phương […]

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 104/QĐ-SXD ngày 31 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kon Tum về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Vĩnh Long tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Vĩnh Long tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 199/QĐ-SXD ngày 31 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Vĩnh Long về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Lào Cai Quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Lào Cai Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 221/QĐ-SXD ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lào Cai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Lào Cai. Các tập chỉ số giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham […]