05/2015

Chỉ số giá xây dựng tại tỉnh Bình Dương Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, quý I-II-III-IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng tại tỉnh Bình Dương Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, quý I-II-III-IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công […]

Giá vật liệu XD Hậu Giang Tháng 4-5-6 năm 2015

Giá vật liệu XD Hậu Giang Tháng 4-5-6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 305/SXD-KTXD ngày 08 tháng 04  năm 2015 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang. Công văn Số: 497/SXD-KTXD ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố giá vật […]

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 4-5-6 và quý II năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 4-5-6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 122/QĐ-SXD ngày 24 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4-5-6 và quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 4-5-6 và Quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 4-5-6 và Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 178/QĐ-SXD ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4-5-6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 5 và 6 năm 2015

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 5 và 6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 05/LSXD-TC ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Trà Vinh về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Công văn số 06/LSXD-TC ngày 16 tháng 06 năm 2015 của Liên […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 161/QĐ-SXD 16 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố chỉ số giá xây dựng TP Hồ Chí Minh tháng 1 đến tháng 6 và Quý I, II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng TP Hồ Chí Minh tháng 1 đến tháng 6 và Quý I, II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1497/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng TPHCM về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1/2015 đến tháng 6/2015, Quý I và quý II năm 2015 trên địa bàn TPHCM. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử […]

Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và Quý I, II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và Quý I, II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 2058/QĐ-SXD ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và Quý I, II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, […]

Chỉ số giá XD Tỉnh Quảng Ninh tháng 5-6 và quý II năm 2015

Chỉ số giá XD Tỉnh Quảng Ninh tháng 5-6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 3101/QĐ-SXD ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định số: 3102/QĐ-SXD ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Nam tháng 4-5-6 và quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Nam tháng 4-5-6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 108/QĐ-SXD ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Nam về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam Kèm theo các Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham […]