05/2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 05 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 05 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/2014/CBGVLXD-LS ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 5 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 65/QĐ-SXD ngày 20 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Định Tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Định Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1398/TB-TC-XD ngày 15 tháng 05 năm 2014 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bình Định về việc công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 05 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mức giá thông báo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với cước […]

Công bố giá vật liệu xây dựng TP Cần Thơ Tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng TP Cần Thơ Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/SXD-QLCLXD ngày 05 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hòa Bình tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hòa Bình tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 446/SXD-QLHĐXD ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hòa Bình về việc công bố giá các vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Lắk Tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Lắk Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 676/SXD-KT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây […]