05/2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1876/TB-STC-SXD ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Khánh Hòa tháng 05 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Khánh Hòa tháng 05 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1191/CBGVLXD-LS ngày 05 tháng 06 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Thuận tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Thuận tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1232/SXD-KTTH ngày 10 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Kạn tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Kạn tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Văn bản số 410/SXD-KTTH ngày 06 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bắc Kạn công bố chi tiết giá vật liệu xây dựng tại thời điểm tháng 05 năm 2014 trên địa bàn các huyện: Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông, Chợ Mới, Chợ Đồn và thị xã Bắc Kạn. Giá đã […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 184/CB-LS ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …… ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi 5s […]

Công bố giá vật liệu XD và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu XD và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 05/LSXD-TC ngày 21 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Trà Vinh về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 05 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và là giá công […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tây Ninh tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tây Ninh tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 592/CB-VLXD-LS ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Tây Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 (từ ngày 01/05/2014 đến ngày 31/05/2014) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất An Giang tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất An Giang tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 867/CBLS/XD-TC ngày 13 tháng 05 năm 2014 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 05 năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất […]

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu Tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 196/TBLS-TC-XD ngày 29 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Lai Châu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và lưu thông trên địa bàn trung tâm […]