05/2014

Báo cáo giá VLXD đến hiện trường xây lắp Tháng 5 năm 2014 Huyện Vĩnh Lộc Thanh Hóa

Báo cáo giá VLXD đến hiện trường xây lắp Tháng 5 năm 2014 Huyện Vĩnh Lộc Thanh Hóa

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 95/BC-UBND ngày 21 tháng 05  năm 2014 của UBND Huyện Vĩnh Lộc về việc Báo cáo giá vật liệu đến hiện trường xây lắp tại thời điểm ngày 20 tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Huyện Vĩnh Lộc – Thanh Hóa. Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Cà Mau Tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Cà Mau Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/LS TC-XD ngày 10 tháng 06 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Điện Biên Tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Điện Biên Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 389/CBGVLXD/XD-TC ngày 26 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Điện Biên. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bốc xếp lên phương tiện […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hội An – Quảng Nam tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hội An – Quảng Nam tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 290/CB-UBND ngày 18 tháng 06 năm 2014 của UBND thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 (Kể từ ngày 01/05/2014 đến ngày 31/05/2014) trên địa bàn thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Giá đã bao gồm thuế giá […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 5 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 685/QĐ-SXD ngày 10 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Bình về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nam Tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nam Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/2014/CBGVL-LS ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1067/CBLS-STC-SXD ngày 17 tháng 06 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Kon Tum Tháng 5 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Kon Tum Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/CB-LSXD-TC ngày 20 tháng 06 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 từ ngày 01/05/2014 đến ngày 31/05/2014 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 05 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 05 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 632/CBLN-XD-TC ngày 02 tháng 06  năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Quảng Bình về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng Tháng 5 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Tình hình biến động giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 Trên địa bàn Quảng Ninh

Tình hình biến động giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 Trên địa bàn Quảng Ninh

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1224/SXD-KTXD ngày 12 tháng 06 năm 2014 của sở Xây Dựng Quảng Ninh về việc công bố tình hình biến động giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (So sánh giá VLXD 03 tháng 03, 04 và 05 năm 2014). Giá chưa bao gồm […]