05/2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 5 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 426/SXD-QLXD ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1600/CBLS ngày 10 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường […]

Công bố Giá vật liệu xây dựng TP Đà Nẵng Tháng 5 năm 2014

Công bố Giá vật liệu xây dựng TP Đà Nẵng Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3292/SXD-QLXD ngày 19 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Thành Phố Đà Nẵng về việc công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thời điểm tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng. Giá đã bao gồm thuế giá […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1351 LS/TC-XD ngày 05 tháng 06 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Thừa Thiên Huế về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bảng giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 5 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 30/QĐ-SXD ngày 17 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên Tháng 05 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên Tháng 05 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 958/TB-STC ngày 16 tháng 05 năm 2014 của Sở Tài Chính Thái Nguyên về việc công bố giá gốc vật tư, vật liệu xây dựng cơ bản thời điểm tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng . Công văn Số: 524/TB-LS […]

Thông báo giá VLXD Tỉnh Sơn La tháng 5 năm 2014

Thông báo giá VLXD Tỉnh Sơn La tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 721/SXD-QLHĐ ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sơn La về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Sơn La. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Tháng 5 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Ngày 25 tháng 06 năm 2014, UBND tỉnh công bố chỉ số giá xây dựng, phần thiết bị công trình, chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công và giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 5 năm 2014 Theo Quyết định 947/QĐ-UBND, chỉ số này làm cơ sở lập và điều […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang Tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 383/CBLS/XD- TC ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng TỉnhTuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Ninh Thuận tháng 4 và 5 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Ninh Thuận tháng 4 và 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1388/QĐ-SXD ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Ninh Thuận về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04 và 05 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh thuận. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác […]