05/2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1268/CBLS-STC-SXD ngày 14 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh tháng 5 và 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Tĩnh tháng 5 và 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 630/SXD-KTXD ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Hà Tĩnh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 và 06 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long Tháng 5 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 139/CB.LS ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Long về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Giá chưa bao gồm bao gồm thuế giá trị gia tăng. Ngoài các vật liệu có ghi chú […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Lạng Sơn tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Lạng Sơn tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/CBGVLXD-SXD ngày 27 tháng 06 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Lạng Sơn về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 (từ ngày 01/05/2014 đến ngày 31/05/2014) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Phú Thọ tháng 5 năm 2014

Công bố giá VLXD Tỉnh Phú Thọ tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 640/CB-LN/TC-XD ngày 21 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí bốc xếp […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 5 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 102/QĐ-SXD ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1167/2014/CB/LN-XD-TC ngày 05 tháng 06 năm 2014 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính Quảng Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi […]

Công bố giá vật liệu XD Ninh Bình tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu XD Ninh Bình tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 519/CBLS-SXD-STC ngày 10 tháng 06 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Ninh Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng – thiết bị bình quân đến hiện trường xây lắp tại trung tâm thành phố Ninh Bình tháng 05 năm 2014. Giá chưa bao gồm thuế giá […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 810/SXD-KTKHXD&HT ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Giá vật liệu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 5 và 6 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 5 và 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1737/CBLS-STC-SXD ngày 11 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 và 06 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia […]