04/2015

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất An Giang tháng 4 năm 2015

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất An Giang tháng 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 620/CBLS/XD-TC ngày 24 tháng 04 năm 2015 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 04 năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất […]

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 1-2-3-4 năm 2015

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 1-2-3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 422/CBGVLXD-LS ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 1 năm 2015. Công văn Số: 568/CBGVLXD-LS ngày 11 tháng 03 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật […]

Công bố giá VLXD Hải Dương tháng 4 năm 2015

Công bố giá VLXD Hải Dương tháng 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 04/STC-SXD ngày 25 tháng 04 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Hải Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2015 tại hiện trường xây lắp công trình ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giá chưa bao […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Đồng Tháp Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Đồng Tháp Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 64/CB-LS ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Công văn Số: 117/CB-LS ngày 11 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – […]

Công bố giá VLXD tỉnh Hà Nam Tháng 4 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Hà Nam Tháng 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 4/2015/CBGVL-LS ngày 27 tháng 04 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Thông báo giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 4 năm 2015

Thông báo giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 04/2015/CBGVLXD-LS ngày 04 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

Công bố giá VLXD tỉnh Thái Nguyên Tháng 3 và tháng 4 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Thái Nguyên Tháng 3 và tháng 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 301/TB-LS ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Nguyên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình tháng 3 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Công văn Số: …/TB-STC ngày … tháng 3 năm […]

Công bố giá vật tư, VLXD tỉnh Đắk Lắk Tháng 4 năm 2015

Công bố giá vật tư, VLXD tỉnh Đắk Lắk Tháng 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 580/SXD-KT ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Công văn Số: 581/SXD-KT ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố […]

Công bố giá VLXD tỉnh Hòa Bình tháng 1-2-3-4-5 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Hòa Bình tháng 1-2-3-4-5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 46/SXD-QLHĐXD ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Hòa Bình về việc công bố giá các vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 1 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình. Công văn Số: 184/SXD-QLHĐXD ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Sở […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 4 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1183/CBLS-XD-TC ngày 04 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]