04/2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 4-5 năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 4-5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 44/QĐ-SXD ngày 25 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 3 và tháng 4 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Chỉ số giá xây dựng TP Cần Thơ Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015

Chỉ số giá xây dựng TP Cần Thơ Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 130/QĐ-SXD ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý 2 năm 2015 trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Chỉ số giá XD Tỉnh Quảng Ninh tháng 4 năm 2015

Chỉ số giá XD Tỉnh Quảng Ninh tháng 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1322/QĐ-SXD ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Thông báo giá VLXD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 4-5 năm 2015

Thông báo giá VLXD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 4-5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Thừa Thiên Huế về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 06 năm 2015 của Liên Sở […]

Công bố giá VLXD Đắk Nông tháng 4 năm 2015

Công bố giá VLXD Đắk Nông tháng 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 570/LS:XD-TC ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Giá chưa có thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá VLXD tỉnh Điện Biên Tháng 4-5 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Điện Biên Tháng 4-5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 432/CBGVLXD/XD-TC ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đang lưu thông trên thị trường Tỉnh Điện Biên thời điểm tháng 4 và tháng 5 năm 2015: 1.Giá VLXD lưu thông trên thị trường tại các […]

Công bố giá VLXD Quảng Ngãi tháng 3-4 năm 2015

Công bố giá VLXD Quảng Ngãi tháng 3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 391/SXD-CL&VL ngày 09 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Công văn Số: 642/SXD-CL&VL ngày 26 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Phước Tháng 3-4 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Phước Tháng 3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1273/TB-LS ngày 11 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Phước về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bình Phước. Công văn Số: 1607/TB-LS ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 4 năm 2015

Công bố giá vật liệu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 752/CBLS-SXD-STC ngày 13 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 1-2-3-4 và quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 1-2-3-4 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 05/QĐ-SXD ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Quyết định số: 07/QĐ-SXD ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố […]