04/2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …… ngày 28 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2014 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi 5s […]

Giá vật liệu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 4 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1205/CBLS-STC-SXD ngày 22 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Công bố giá vật liệu XD và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 4 năm 2014

Công bố giá vật liệu XD và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 04/LSXD-TC ngày 22 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Trà Vinh về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 04 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và là giá công […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang Tháng 4 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tuyên Quang Tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 269/CBLS/XD- TC ngày 16 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng TỉnhTuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 4 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 317/SXD-QLXD ngày 21 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 4 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1101/CBLS-XD-TC ngày 16 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 4 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 24/QĐ-SXD ngày 16 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Lâm Đồng tháng 4 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Lâm Đồng tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 414/CBLS-XD-TC ngày 09 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Lâm Đồng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Định Tháng 4 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Định Tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 935/TB-TC-XD ngày 07 tháng 04 năm 2014 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bình Định về việc công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 04 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mức giá thông báo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với cước […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Sóc Trăng tháng 4 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Sóc Trăng tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 04/SXD-CSXD ngày 06 tháng 05 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và là giá bình quân bán […]