04/2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3-4-5-6 và Quý I-II năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3-4-5-6 và Quý I-II năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 118/QĐ-SXD ngày 24 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1-2-3 và Quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định số: 119/QĐ-SXD ngày 24 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc […]

Công bố Chỉ số giá XD Tỉnh Quảng Ninh Quý I-II-III-IV và năm 2014

Công bố Chỉ số giá XD Tỉnh Quảng Ninh Quý I-II-III-IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1357/QĐ-SXD ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định số: 1527/QĐ-SXD ngày 17 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bình Định Quý II-IV năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bình Định Quý II-IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 100/QĐ-SXD ngày 28 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Định về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 4, 5, 6 và Quý IV năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Định. Quyết định số: 174/QĐ-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Định […]

Chỉ số giá xây dựng TP Hà Nội Tháng 4, 5, 6, 7, 8 ,9 và Quý II-III năm 2014

Chỉ số giá xây dựng TP Hà Nội Tháng 4, 5, 6, 7, 8 ,9 và Quý II-III năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 10924/QĐ-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hà Nội về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2014 trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Quyết định số: 10925/QĐ-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hà […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Lào Cai Quý II, III, IV và năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Lào Cai Quý II, III, IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 260/QĐ-SXD ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Sở Xây Dựng Lào Cai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Lào Cai. Quyết định số: 450/QĐ-SXD ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Quý II, III, IV và năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Quý II, III, IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 45/QĐ-SXD ngày 22 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quyết định số: 40/QĐ-SXD ngày 27 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hải Phòng Tháng 4 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hải Phòng Tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 04/CBG-SXD ngày 21 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hải Phòng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2014 trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Giá vật liệu xây dựng Hậu Giang Tháng 4 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Hậu Giang Tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 296/SXD-KTXD ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến trung tâm Huyện và […]

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị tháng 4 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 42/QĐ-SXD ngày 11 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 04 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Lạng Sơn tháng 4 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Lạng Sơn tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 04/CBGVLXD-SXD ngày 27 tháng 06 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Lạng Sơn về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 (từ ngày 01/04/2014 đến ngày 30/04/2014) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng […]