03/2015

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 12, quý IV và năm 2014, tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 12, quý IV và năm 2014, tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 06/QĐ-SXD ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 12 và quý IV năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Quyết định số: 07/QĐ-SXD ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc […]

Công bố giá VLXD tỉnh Lâm Đồng tháng 3 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Lâm Đồng tháng 3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 343/CBLS-XD-TC ngày 10 tháng 04 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Lâm Đồng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Thông báo giá VLXD tỉnh Kon Tum Tháng 3 năm 2015

Thông báo giá VLXD tỉnh Kon Tum Tháng 3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 02/CBLS-XD-TC ngày 10 tháng 04 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 từ ngày 01/03/2015 đến ngày 31/03/2015 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh quý I năm 2015

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …… ngày 10 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2015 gồm 03 tháng: tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2015 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Giá chưa bao gồm thuế […]

Công bố giá VLXD tỉnh Hà Nam Tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Hà Nam Tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1/2015/CBGVL-LS ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Công văn Số: 2/2015/CBGVL-LS ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Phú Thọ tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Phú Thọ tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 125/CB-LN/TC-XD ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01&02 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Bảng giá áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Công văn Số: 256/CB-LN/TC-XD ngày […]

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tháng 3 năm 2015

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tháng 3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 676/2015/CB/LN-XD-TC ngày 03 tháng 04 năm 2015 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính Quảng Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi […]

Công bố đơn giá VLXD Kiên Giang tháng 12 năm 2014 và tháng 1-2-3 năm 2015

Công bố đơn giá VLXD Kiên Giang tháng 12 năm 2014 và tháng 1-2-3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 48/CB-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Công văn số 128/CB-SXD ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố […]

Công bố giá VLXD Hải Dương tháng 2 và tháng 3 năm 2015

Công bố giá VLXD Hải Dương tháng 2 và tháng 3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 02/STC-SXD ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Hải Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2015 tại hiện trường xây lắp công trình ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Công văn Số: […]

Thông báo giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 3 năm 2015

Thông báo giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 03/2015/CBGVLXD-LS ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]