03/2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Phú Thọ Quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Phú Thọ Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 256/SXD-KTXD ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Phú Thọ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 1, 2, 3 và  Quý I năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1011/QĐ-SXD ngày 14 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng TỉnhVĩnh Phúc về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Giá VLXD Tỉnh Quảng Trị tháng 12 năm 2014, tháng 1-2-3-4 năm 2015

Giá VLXD Tỉnh Quảng Trị tháng 12 năm 2014, tháng 1-2-3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 55/CB/STC-SXD ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Công văn Số: 304/CB/STC-SXD ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Liên […]

Công bố giá VLXD tỉnh Thái Bình Tháng 3-4 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Thái Bình Tháng 3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 03/CB-SXD-STC ngày 05 tháng 04 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2015 trên địa bàn tại các Huyện và  Thành Phố trên địa bàn Tỉnh Thái Bình. Công văn Số: 04/CB-SXD-STC ngày 05 tháng 05 […]

Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 3 năm 2015

Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 66/CBLS-XD-TC ngày 06 tháng 04 năm 2015 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 3 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố giá VLXD tỉnh Điện Biên Tháng 3 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Điện Biên Tháng 3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 242/CBGVLXD/XD-TC ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đang lưu thông trên thị trường Tỉnh Điện Biên thời điểm tháng 3 năm 2015: 1.Giá VLXD lưu thông trên thị trường tại các khu vực trung […]

Công bố giá VLXD Đắk Nông tháng 3 năm 2015

Công bố giá VLXD Đắk Nông tháng 3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 290/LS:XD-TC ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Giá chưa có thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 387/TB-STC-SXD ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 1 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Công văn Số: 662/TB-STC-SXD ngày 02 tháng 03 năm 2015 của Liên […]

Thông báo giá VLXD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 1-2-3 năm 2015

Thông báo giá VLXD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 1-2-3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 02 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Thừa Thiên Huế về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 03 năm 2015 của Liên Sở […]

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 1-2-3-4 năm 2015

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 1-2-3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 422/CBGVLXD-LS ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 1 năm 2015. Công văn Số: 568/CBGVLXD-LS ngày 11 tháng 03 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật […]