03/2015

Chỉ số giá xây dựng tại tỉnh Bình Dương Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, quý I-II-III-IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng tại tỉnh Bình Dương Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, quý I-II-III-IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công […]

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 1-2-3 và quý I năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 1-2-3 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 51/QĐ-SXD ngày 13 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1-2-3 và quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3 và Quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3 và Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 76/QĐ-SXD ngày 19 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1-2-3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Công bố chỉ số giá xây dựng TP Hồ Chí Minh tháng 1 đến tháng 6 và Quý I, II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng TP Hồ Chí Minh tháng 1 đến tháng 6 và Quý I, II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1497/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng TPHCM về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1/2015 đến tháng 6/2015, Quý I và quý II năm 2015 trên địa bàn TPHCM. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử […]

Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và Quý I, II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và Quý I, II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 2058/QĐ-SXD ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và Quý I, II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Nam Định Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Nam Định Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/2015/CBGVL-LS ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Nam Định về việc công bố mức giá bình quân tối đa vật liệu xây dựng – thiết bị đến hiện trường xây lắp tại 03 khu vực  thuộc Tỉnh Nam Định tháng 01 năm 2015. Công […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 quý I và quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 quý I và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 48/QĐ-SXD ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bắc Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Quyết định số: 137/QĐ-SXD ngày 15 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Long An Tháng 1-2-3-4-5 năm 2015

Công bố giá vật liệu xây dựng Long An Tháng 1-2-3-4-5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 102/CBG-SXD ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Long An về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Long An. Công văn Số: 413/CBG-SXD ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Long An về việc công bố giá vật […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Cà Mau quý I và quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Cà Mau quý I và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1303/SXD-KTXD ngày 13 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc Đính chính công bố tập chỉ số giá xây dựng quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Quyết định số: 188/QĐ-SXD ngày 12 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 3 và 4 năm 2015

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 3 và 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 03/LSXD-TC ngày 16 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Trà Vinh về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 3 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Công văn số 04/LSXD-TC ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Liên […]