03/2014

Giá vật liệu xây dựng Điện Biên Tháng 3 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Điện Biên Tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 199/CBGVLXD/XD-TC ngày 25 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 03 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Điện Biên. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bốc xếp lên phương tiện […]

Giá vật liệu xây dựng Hải Dương tháng 3 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Hải Dương tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 03/STC-SXD ngày 25 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Hải Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 tại hiện trường xây lắp công trình ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giá chưa bao […]

Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 3 năm 2014

Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 203/SXD-QLXD ngày 01 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 03 năm 2014. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Giá vật liệu xây dựng Sóc Trăng tháng 3 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Sóc Trăng tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 03/SXD-CSXD ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và là giá bình quân bán […]

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 3 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 112/CB-LS ngày 08 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 3 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 737/CBLS-XD-TC ngày 10 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

 Giá vật liệu XD và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 3 năm 2014

Giá vật liệu XD và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 03/LSXD-TC ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Trà Vinh về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 03 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và là giá công […]

Giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 3 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 71/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 04 năm 2014 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 03 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Khánh Hòa tháng 03 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Khánh Hòa tháng 03 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 596/CBGVLXD-LS ngày 28 tháng 03 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí […]

Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh tháng 3 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 344/CB-VLXD-LS ngày 03 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Tây Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 (từ ngày 01/03/2014 đến ngày 31/03/2014) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế […]