03/2014

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Tháng 3 và quý I năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Tháng 3 và quý I năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 47/QĐ-SXD ngày 16 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 03 và quý I năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Giá vật liệu xây dựng Đắk Nông tháng 3 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Đắk Nông tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 264/LS:XD-TC ngày 17 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Giá chưa có thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Chỉ số giá xây dựng Ninh Thuận tháng 3 và Quý I năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Ninh Thuận tháng 3 và Quý I năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 687/QĐ-SXD ngày 14 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Ninh Thuận về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 03 và quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh thuận. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 3 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 722/CB/STC-SXD ngày 14 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bảng giá là giá tối đa, chưa có thuế giá trị gia […]

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 3 và Quý I năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 3 và Quý I năm 2014

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công […]

Giá vật liệu xây dựng Kon Tum Tháng 3 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Kon Tum Tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 03/CB-LSXD-TC ngày 11 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 từ ngày 01/03/2014 đến ngày 31/03/2014 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]

Giá vật liệu xây dựng Kiên Giang tháng 3 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Kiên Giang tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 274/CB-SXD ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và là giá công bố trên địa bàn TP Rạch Giá hoặc […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Thuận tháng 3 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Thuận tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 731/SXD-KTTH ngày 14 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Giá VLXD Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 3 năm 2014

Giá VLXD Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 787/CBLS-STC-SXD ngày 11 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 3 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 584/CBLS-STC-SXD ngày 14 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]