03/2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Phước Tháng 3 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Phước Tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1144/TB-LS ngày 07 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Phước về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Phước. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nam Tháng 03 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nam Tháng 03 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 03/2014/CBGVL-LS ngày 27 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi tháng 3 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 441/SXD-KTKHXD&HT ngày 08 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 3 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 533/QĐ-SXD ngày 13 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Bình về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 03 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long Tháng 3 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long Tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 109/CB.LS ngày 31 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Long về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Giá chưa bao gồm bao gồm thuế giá trị gia tăng. Ngoài các vật liệu có ghi chú […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 3 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 990/CBLS ngày 12 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 3 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1000/TB-STC-SXD ngày 27 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 03 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Thái Bình Tháng 03 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Thái Bình Tháng 03 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 03/CB-STC-SXD ngày 03 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 trên địa bàn tại các Huyện và  Thành Phố trên địa bàn Tỉnh Thái Bình. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Cà Mau Tháng 03 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Cà Mau Tháng 03 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 03/LS TC-XD ngày 15 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 03 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Tháng 3 và quý I năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Tháng 3 và quý I năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 46/QĐ-SXD ngày 06 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Phú Yên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá […]