03/2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3-4-5-6 và Quý I-II năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3-4-5-6 và Quý I-II năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 118/QĐ-SXD ngày 24 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1-2-3 và Quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định số: 119/QĐ-SXD ngày 24 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc […]

Công bố Chỉ số giá XD Tỉnh Quảng Ninh Quý I-II-III-IV và năm 2014

Công bố Chỉ số giá XD Tỉnh Quảng Ninh Quý I-II-III-IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1357/QĐ-SXD ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định số: 1527/QĐ-SXD ngày 17 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hải Phòng Tháng 3 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hải Phòng Tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 03/CBG-SXD ngày 28 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hải Phòng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 3 và Quý I năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 3 và Quý I năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 59/QĐ-SXD ngày 05 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

 Công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Bình tháng 3 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Ninh Bình tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 277/CBLS-SXD-STC ngày 10 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Ninh Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng – thiết bị bình quân đến hiện trường xây lắp tại trung tâm thành phố Ninh Bình tháng 03 năm 2014. Giá chưa bao gồm thuế giá […]

Công bố Giá vật liệu xây dựng TP Đà Nẵng Tháng 3 năm 2014

Công bố Giá vật liệu xây dựng TP Đà Nẵng Tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1939/SXD-QLXD ngày 18 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Thành Phố Đà Nẵng về việc công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thời điểm tháng 03 năm 2014 trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng. Giá đã bao gồm thuế giá […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế tháng 3 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 745 LS/TC-XD ngày 02 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Thừa Thiên Huế về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bảng giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang tháng 3 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tiền Giang tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 07/LS-XD-TC ngày 08 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Tiền Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 03 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm […]

Công bố giá vật liệu XD Lạng Sơn tháng 3 năm 2014

Công bố giá vật liệu XD Lạng Sơn tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 03/CBGVLXD-SXD ngày 16 tháng 06 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Lạng Sơn về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 (từ ngày 01/03/2014 đến ngày 30/03/2014) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng […]

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị tháng 3 và Quý I năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị tháng 3 và Quý I năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 41/QĐ-SXD ngày 11 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 03 và quý I năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]