02/2015

Giá VLXD trên địa bàn Sóc Trăng tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Giá VLXD trên địa bàn Sóc Trăng tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/SXD-CSXD ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Công văn Số: 02/SXD-CSXD ngày 06 tháng 03 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật […]

Công bố giá VLXD Quảng Ngãi tháng 2 năm 2015

Công bố giá VLXD Quảng Ngãi tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 213/SXD-CL&VL ngày 03 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Công bố giá VLXD tỉnh Lâm Đồng tháng 2 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Lâm Đồng tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 238/CBLS-XD-TC ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Lâm Đồng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên tháng 2 năm 2015

Công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 432/STC-CSVG ngày 04 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Phú Yên về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến trung tâm […]

Công bố giá VLXD trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2015

Công bố giá VLXD trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 258/SXD-KTTH ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố điều chỉnh giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Công văn Số: 474/SXD-KTTH ngày 13 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc […]

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 12, quý IV và năm 2014, tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 12, quý IV và năm 2014, tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 06/QĐ-SXD ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 12 và quý IV năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Quyết định số: 07/QĐ-SXD ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh quý I năm 2015

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …… ngày 10 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2015 gồm 03 tháng: tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2015 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Giá chưa bao gồm thuế […]

Công bố giá VLXD tỉnh Hà Nam Tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Hà Nam Tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1/2015/CBGVL-LS ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Công văn Số: 2/2015/CBGVL-LS ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Phú Thọ tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Phú Thọ tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 125/CB-LN/TC-XD ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01&02 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Bảng giá áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Công văn Số: 256/CB-LN/TC-XD ngày […]

Công bố đơn giá VLXD Kiên Giang tháng 12 năm 2014 và tháng 1-2-3 năm 2015

Công bố đơn giá VLXD Kiên Giang tháng 12 năm 2014 và tháng 1-2-3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 48/CB-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Công văn số 128/CB-SXD ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố […]