02/2014

Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 201/CB-VLXD-LS ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Tây Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 (từ ngày 01/02/2014 đến ngày 28/02/2014) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế […]

Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất An Giang tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất An Giang tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 286/CBLS/XD-TC ngày 11 tháng 02 năm 2014 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 2 năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất […]

Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Lai Châu Tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Lai Châu Tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 73/TBLS-TC-XD ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Lai Châu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và lưu thông trên địa bàn trung tâm […]

Chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Tháng 1 và 2 năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Tháng 1 và 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Ngày 28 tháng 02 năm 2014, UBND tỉnh công bố chỉ số giá xây dựng, phần thiết bị công trình, chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công và giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 1 và 2 năm 2014 Theo Quyết định 289/QĐ-UBND, chỉ số này làm cơ sở lập […]

Giá vật liệu xây dựng Điện Biên Tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Điện Biên Tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 119/CBGVLXD/XD-TC ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 02 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Điện Biên. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bốc xếp lên phương tiện […]

Giá VLXD Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 1 và 2 năm 2014

Giá VLXD Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 1 và 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 424/CBLS-STC-SXD ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 và 2 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia […]

Chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 1 và 2 năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 1 và 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 11/QĐ-SXD ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1 và 2 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác […]

Giá vật liệu xây dựng Bình Định Tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Bình Định Tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 394/TB-TC-XD ngày 18 tháng 02 năm 2013 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bình Định về việc công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mức giá thông báo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với cước […]

Giá vật liệu xây dựng Đắk Lắk Tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Đắk Lắk Tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 153/SXD-KT ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây […]