02/2014

Giá vật liệu xây dựng Hậu Giang Tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Hậu Giang Tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 113/SXD-KTXD ngày 19 tháng 2 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến trung tâm Huyện và […]

Giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 338/CBLS-STC-SXD ngày 10 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Giá vật liệu XD và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu XD và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 02/LSXD-TC ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Trà Vinh về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và là giá công […]

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Bắc Giang Tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Bắc Giang Tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 02/2014/CBGVLXD-LS ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc xếp […]

Giá vật liệu xây dựng Hòa Bình tháng 02 và 03 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Hòa Bình tháng 02 và 03 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 180/SXD-QLHĐXD ngày 08 tháng 03 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hòa Bình về việc công bố giá các vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 02 và 03 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải […]

Giá vật liệu xây dựng Khánh Hòa tháng 2/2014

Giá vật liệu xây dựng Khánh Hòa tháng 2/2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 389/CBGVLXD-LS ngày 04 tháng 03 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí […]

Giá vật liệu xây dựng Đắk Nông tháng 1 và 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Đắk Nông tháng 1 và 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 115/LS:XD-TC ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 và 2 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Giá chưa có thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận […]

Giá VL xây dựng Hải Dương tháng 2 năm 2014

Giá VL xây dựng Hải Dương tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 02/STC-SXD ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Hải Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 tại hiện trường xây lắp công trình ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giá chưa bao […]

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Quảng Bình Tháng 2/2014

Giá vật liệu xây dựng Tỉnh Quảng Bình Tháng 2/2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 191/CBLN-XD-TC ngày 26 tháng 02  năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Quảng Bình về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng Tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh tháng 2/2014

Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh tháng 2/2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …… ngày 25 tháng 2 năm 2014 của Sở Xây Dựng TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi 5s […]