02/2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3-4-5-6 và Quý I-II năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3-4-5-6 và Quý I-II năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 118/QĐ-SXD ngày 24 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1-2-3 và Quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định số: 119/QĐ-SXD ngày 24 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc […]

Công bố Chỉ số giá XD Tỉnh Quảng Ninh Quý I-II-III-IV và năm 2014

Công bố Chỉ số giá XD Tỉnh Quảng Ninh Quý I-II-III-IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1357/QĐ-SXD ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định số: 1527/QĐ-SXD ngày 17 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hải Phòng Tháng 2 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hải Phòng Tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 02/CBG-SXD ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hải Phòng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 2 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 38/QĐ-SXD ngày 27 tháng 03 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 2 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố giá vật liệu XD Ninh Bình tháng 2 năm 2014

Công bố giá vật liệu XD Ninh Bình tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 201/CBLS-SXD-STC ngày 19 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Ninh Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng – thiết bị bình quân đến hiện trường xây lắp tại trung tâm thành phố Ninh Bình tháng 02 năm 2014. Giá chưa bao gồm thuế giá […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên tháng 2 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 386/STC-CSVG ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Phú Yên về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến trung tâm […]

Công bố giá vật liệu XD Tiền Giang tháng 2 năm 2014

Công bố giá vật liệu XD Tiền Giang tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/LS-XD-TC ngày 03 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Tiền Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm […]

Công bố giá vật liệu XD Lạng Sơn tháng 2 năm 2014

Công bố giá vật liệu XD Lạng Sơn tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 02/CBGVLXD-SXD ngày 16 tháng 06 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Lạng Sơn về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 (từ ngày 01/02/2014 đến ngày 28/02/2014) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nam Tháng 02 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nam Tháng 02 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 02/2014/CBGVL-LS ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long Tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long Tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 91/CB.LS ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Long về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Giá chưa bao gồm bao gồm thuế giá trị gia tăng. Ngoài các vật liệu có ghi chú […]