01/2015/TT-BXD

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bắc Kạn về Công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Công […]

Điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Viết ngày bởi admin

Công văn số 26/SXD-QLHĐXD ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Hòa Bình về Điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo công văn số 2156/BXD-KTXD ngày 22/09/2015 của Bộ Xây Dựng (Về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 01/2015/TT-BXD trong quản […]

Hướng dẫn tạm thời điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Hướng dẫn tạm thời điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Viết ngày bởi admin

Công văn số 265/HD-SXD ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi Hướng dẫn tạm điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Để tải văn bản tải bạn đợi 5s và click “IP AD”  ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download […]

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn về việc Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Quyết định này thay thế Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 03 tháng 06 năm […]

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015 điều chỉnh

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015 điều chỉnh

Viết ngày bởi admin

Công văn số 6301/UBND-KTN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định về Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015 điều chỉnh. Đơn […]

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1719/EVN-ĐT ngày 08 tháng 05 năm 2015 của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng đối với các dự án do Tập Đoàn Điện Lực Việt […]

Hướng dẫn điều chỉnh nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Long An

Hướng dẫn điều chỉnh nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Long An

Viết ngày bởi admin

Công văn số 3800/SXD-HĐ ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Long An Hướng dẫn điều chỉnh nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Long An. Công văn này thay thế […]

Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 2015

Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1996/SXD-KTXD ngày 20 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về Bổ sung Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Công văn số 1919/SXD-KTXD ngày 14 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về Công bố đơn […]

Công bố đơn giá nhân công làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ ngày 10/11/2015

Công bố đơn giá nhân công làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ ngày 10/11/2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 11/CBLS-XD-TC ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Kon Tum về Công bố đơn giá nhân công làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh […]

Công bố Đơn Giá Nhân Công trên địa bàn Lào Cai năm 2015

Công bố Đơn Giá Nhân Công trên địa bàn Lào Cai năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 3708/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lào Cai về việc công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Bảng giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng […]