01/2015

Công bố giá vlxd Trên địa bàn Tỉnh Cà Mau Tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015

Công bố giá vlxd Trên địa bàn Tỉnh Cà Mau Tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/LS TC-XD ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Công văn Số: 01/LS TC-XD ngày 12 […]

Công bố giá vật liệu xây dựng trên thị trường tỉnh Điện Biên Tháng 1 năm 2015

Công bố giá vật liệu xây dựng trên thị trường tỉnh Điện Biên Tháng 1 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 77/CBGVLXD/XD-TC ngày 26 tháng 1 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đang lưu thông trên thị trường Tỉnh Điện Biên thời điểm tháng 1 năm 2015: 1.Giá VLXD lưu thông trên thị trường tại các khu vực trung […]

Công bố giá VLXD tỉnh Quảng Ninh tháng 1 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Quảng Ninh tháng 1 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 300/2015/CB/LN-XD-TC ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính Quảng Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi […]

Công bố giá VLXD tỉnh Lâm Đồng tháng 1 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Lâm Đồng tháng 1 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 171/CBLS-XD-TC ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Lâm Đồng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Công bố giá VLXD tỉnh Đồng Nai tháng 1 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Đồng Nai tháng 1 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 317/CBLS ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Phú Thọ tháng 1 năm 2015

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Phú Thọ tháng 1 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 125/CB-LN/TC-XD ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí bốc xếp […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hải Dương tháng 1 năm 2015

Công bố giá vật liệu xây dựng Hải Dương tháng 1 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/STC-SXD ngày 25 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Hải Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 tại hiện trường xây lắp công trình ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giá chưa bao […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất An Giang tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất An Giang tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 112/CBLS/XD-TC ngày 27 tháng 01 năm 2015 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 01 năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang. Công văn số 240/CBLS/XD-TC ngày 13 […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/2015/CBGVLXD-LS ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Công văn Số: 02/2015/CBGVLXD-LS ngày 02 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Bắc Ninh Quý I năm 2015

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Bắc Ninh Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 01/2015/CB-SXD ngày 10 tháng 02 năm 2015 của sở Xây Dựng tỉnh Bắc Ninh về việc công bố giá các loại vật liệu đến hiện trường xây dựng khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện tại thời điểm Quý I năm 2015, áp dụng […]