01/2015

Thông báo giá VLXD tỉnh Kon Tum Tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Thông báo giá VLXD tỉnh Kon Tum Tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

  Công văn Số: 01/CBLS-XD-TC ngày 16 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 và tháng 2 năm 2015 từ ngày 01/01/2015 đến ngày 28/02/2015 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Quảng Bình Tháng 12 năm 2014 và tháng 1 - 2 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Quảng Bình Tháng 12 năm 2014 và tháng 1 – 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2121/CBLN-XD-TC ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Quảng Bình về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng Tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Công văn Số: 163/CBLN-XD-TC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Liên Sở  Tài Chính – […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Tây Ninh tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Tây Ninh tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 171/CB-VLXD-LS ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Tây Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 (từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/01/2015) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Công văn Số: 278/CB-VLXD-LS ngày 02 tháng 03 năm 2015 của […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 341/CBLS-XD-TC ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Công văn Số: 570/CBLS-XD-TC ngày 02 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Tiền Giang tháng 1 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Tiền Giang tháng 1 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 03/LS-XD-TC ngày 02 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Tiền Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm […]

Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Công bố giá VLXD Bạc Liêu tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 20/CBLS-XD-TC ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Công văn số 44/CBLS-XD-TC ngày 02 tháng 03 năm 2015 […]

Công bố giá VLXD Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Công bố giá VLXD Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 349/CBLS-SXD-STC ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 và tháng 2 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Thông báo giá VLXD Bắc Kạn tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015

Thông báo giá VLXD Bắc Kạn tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Văn bản số 06/SXD-CBG ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bắc Kạn công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tại trung tâm các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thời điểm tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Văn bản số […]

Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 12 năm 2014 và tháng 1 & 2 năm 2015

Công bố giá các loại VLXD trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 12 năm 2014 và tháng 1 & 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/CBGVLXD-SXD ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Lạng Sơn về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 (từ ngày 01/12/2014 đến ngày 31/12/2014) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Công văn Số: 01/CBGVLXD-SXD ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Lạng Sơn […]

Công bố giá VLXD TP Cần Thơ Tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Công bố giá VLXD TP Cần Thơ Tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/SXD-QLCLXD ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Công văn Số: 12/SXD-QLCLXD ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công […]