01/2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Gia Lai Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Gia Lai Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 52/QĐ-SXD ngày 15 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Gia Lai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Gia Lai. Tập Chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để các cơ quan, tổ […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Vĩnh Long tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Vĩnh Long tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 71/QĐ-SXD ngày 13 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Vĩnh Long về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, tháng 2, tháng 3 và quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Thái Nguyên tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Thái Nguyên tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 33/QĐ-SXD ngày 08 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Thái Nguyên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 1-2-3 và quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 1-2-3 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 35/QĐ-SXD ngày 25 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 1, tháng 2 năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 1, tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 183/SXD-QLXD ngày 23 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 2 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Công văn số: 184/SXD-QLXD ngày 23 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Ngày 25 tháng 04 năm 2015, Sở Xây Dựng tỉnh An Giang công bố chỉ số giá xây dựng, phần thiết bị công trình, chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công và giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 1, tháng 2, tháng 3 và quý I năm 2015 Theo công […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng tỉnh  Điện Biên Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng tỉnh Điện Biên Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số số: 440/CB-SXD ngày 18 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Điện Biên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và Quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Điện Biên phục vụ cho việc lập và điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán […]

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 50/QĐ-SXD ngày 11 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kon Tum về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Phú Thọ Quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Phú Thọ Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 256/SXD-KTXD ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Phú Thọ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 1, 2, 3 và  Quý I năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1011/QĐ-SXD ngày 14 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng TỉnhVĩnh Phúc về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]