01/2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu quý I và quý II năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu quý I và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 73/QĐ-SXD ngày 08 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Quyết định số: 74/QĐ-SXD ngày 08 tháng 07 năm […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và Quý I, Quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và Quý I, Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: …./QĐ-SXD ngày … tháng … năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Công văn số: 908/QĐ-SXD ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi […]

Chỉ số giá XD Tỉnh Quảng Ninh tháng 1-2-3 và quý I năm 2015

Chỉ số giá XD Tỉnh Quảng Ninh tháng 1-2-3 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 541/QĐ-SXD ngày 19 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định số: 1197/QĐ-SXD ngày 05 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng TP Hải Phòng tháng 1-2-3 và Quý I năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng TP Hải Phòng tháng 1-2-3 và Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 108/QĐ-SXD ngày 27 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Hải Phòng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 01/2015, tháng 02/2015, tháng 03/2015 và Quý I năm 2015 trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Phước Tháng 1-2 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Bình Phước Tháng 1-2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 684/TB-LS ngày 13 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Phước về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bình Phước. Công văn Số: 860/TB-LS ngày 01 tháng 04 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – […]

Giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hải Phòng Tháng 1 năm 2015

Giá vật liệu xây dựng Thành Phố Hải Phòng Tháng 1 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 02/CBG-SXD ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Hải Phòng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Chủ đầu tư và tổ chức hoạt động xây dựng khi […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bình Định tháng 1-2-3 và Quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bình Định tháng 1-2-3 và Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 67/QĐ-SXD ngày 05 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Định về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bình Định. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 1-2-3-4 và quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 1-2-3-4 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 05/QĐ-SXD ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Quyết định số: 07/QĐ-SXD ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố […]

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 1-2-3-4 và quý I năm 2015

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 1-2-3-4 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 322/QĐ-SXD ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Thuận về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Quyết định số: 438/QĐ-SXD ngày 10 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Thuận về việc công bố […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 97/QĐ-SXD 01 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố tập chỉ số giá xây 1, 2, 3 và quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]