Liên hệ

Các ý kiến góp ý và Các nhà cung cấp cần đăng giá và quảng bá sản phẩm lên website giavlxd.net vui lòng emal bảng giá và Catalog đến địa chỉ email sau:

gia.vat.lieu.xd@gmail.com

Rất mong được sự góp ý của các đồng nghiệp để website được hoàn thiện hơn.

Chân thành cảm ơn!

BQT giavlxd.net

%d bloggers like this: