Đồng Tháp

Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2013

Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2013

Viết ngày bởi nguyenhoanganh1981

Quy định theo Thông tư sô 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 về việc quy định thẩm tra thẩm định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình Văn bản sô 2475 của BXD hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ xây dựng Văn bản hướng dẫn số 769/HD-SXD ngày 12/11/2013 […]