Tiêu chuẩn xây dựng

Danh mục các tiêu chuẩn hết hiệu lực và Tiêu chuẩn thay thế

Danh mục các tiêu chuẩn hết hiệu lực và Tiêu chuẩn thay thế

Viết ngày bởi admin

Danh mục các tiêu chuẩn hết hiệu lực và Tiêu chuẩn thay thế Ngày 28 tháng 3 năm 2013 Bộ xây dựng ra thông báo tình trạng các tiêu chuẩn trong danh mục tiêu chuẩn ngành xây dựng đã hết hiệu lực đợt (1) bao gồm 169 tiêu chuẩn và ban hành mới các tiêu […]