Tiêu Chuẩn – Q.Chuẩn

Tiêu chuẩn TCVN 9174:2012 Thuỷ tinh không màu – Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit

Tiêu chuẩn TCVN 9174:2012 Thuỷ tinh không màu – Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit

Viết ngày bởi admin

Ngày 23 tháng 07 năm 2012 Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành quyết định số 1609/QĐ-BKHCN về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn Quốc Gia. Trong đó có TCVN 9174:2012 Thuỷ tinh không màu – Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit. TCVN 9174:2012 được chuyển đổi tử TCXD 131:1985 theo quy […]

TCVN 9173:2012 Thuỷ tinh không màu – Phương pháp xác định hàm lượng Sunfua trioxit

TCVN 9173:2012 Thuỷ tinh không màu – Phương pháp xác định hàm lượng Sunfua trioxit

Viết ngày bởi admin

Ngày 23 tháng 07 năm 2012 Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành quyết định số 1609/QĐ-BKHCN về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn Quốc Gia. Trong đó có TCVN 9173:2012 Thuỷ tinh không màu – Phương pháp xác định hàm lượng Sunfua trioxit. TCVN 9173 :2012 được chuyển đổi tử TCXD 130:1985 theo […]

TCVN 9172-2012 - Thủy Tinh Không Màu - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Silic Đioxit

TCVN 9172-2012 – Thủy Tinh Không Màu – Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Silic Đioxit

Viết ngày bởi admin

Ngày 23 tháng 07 năm 2012 Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành quyết định số 1609/QĐ-BKHCN về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn Quốc Gia. Trong đó có TCVN 9172-2012 – Thủy Tinh Không Màu – Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Silic Đioxit. TCVN 9172-2012 được chuyển đổi tử TCXD 129 : […]

TCVN 9171:2012 Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh – Quy định chung trong phân tích hóa học

TCVN 9171:2012 Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh – Quy định chung trong phân tích hóa học

Viết ngày bởi admin

Ngày 23 tháng 07 năm 2012 Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành quyết định số 1609/QĐ-BKHCN về việc ban hành 21 Tiêu chuẩn Quốc Gia. Trong đó có TCVN 9171:2012 Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh – Quy định chung trong phân tích hóa học. TCVN 9171 :2012 được chuyển […]

TCVN 9362-2012 – Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9362-2012 – Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu

Viết ngày bởi admin

Ngày 27 tháng 12 năm 2012 Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành quyết định số 3573/QĐ-BKHCN về việc ban hành 28 Tiêu chuẩn Quốc Gia. Trong đó có TCVN 9361:2012 Về Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu TCVN 9361:2012 được chuyển đổi từ TCXD 79:1980 theo quy định tại […]

TCVN 9362-2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

TCVN 9362-2012 – Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

Viết ngày bởi admin

Ngày 27 tháng 12 năm 2012 Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành quyết định số 3573/QĐ-BKHCN về việc ban hành 28 Tiêu chuẩn Quốc Gia. Trong đó có TCVN 9362:2012 Về Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362:2012 được chuyển đổi từ TCXD 45:1978 theo quy định tại khoản […]

Quy chuẩn QCVN: 01/2008/BXD

Quy chuẩn QCVN: 01/2008/BXD

Viết ngày bởi admin

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng – QCVN:01/2008BXD Ngày 03/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng ” – QCVN:01/2008/BXD. Quy chuẩn này thay thế phần II (về quy hoạch xây dựng) – Quy […]

Danh mục quy chuẩn xây dựng Việt Nam

Danh mục quy chuẩn xây dựng Việt Nam

Viết ngày bởi admin

Số Hiệu Quy Chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch Xây dựng Quy chuẩn này thay thế phần II (về quy hoạch xây dựng) – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I – 1997 QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Số Liệu Điều Kiện Tự Nhiên dùng trong xây […]

Tiêu chuẩn Việt Nam nhìn từ gốc độ của chuyên gia cơ sở

Tiêu chuẩn Việt Nam nhìn từ gốc độ của chuyên gia cơ sở

Viết ngày bởi admin

Cho đến nay, ở Việt Nam đã hình thành hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) đang đi vào ổn định với sự khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ như hướng dẫn của Nghị định 127/2007 của Chính phủ. Ở các nước lớn như […]

Bộ quy chuẩn quốc gia danh cho công trình giao thông

Bộ quy chuẩn quốc gia danh cho công trình giao thông

Viết ngày bởi nguyenhoanganh1981

TCVN THI CONG DUONG NHUA DANG AP DUNG CHO NGANH GIAO THONG