Nhân công, Ca Máy

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Tỉnh Lâm Đồng

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Tỉnh Lâm Đồng

Viết ngày bởi admin

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Đắk Nông: Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá Đơn giá […]

Thông báo Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 3 năm 2013

Thông báo Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 3 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 179/SXD-QLXD ngày 01 tháng 04 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 03 năm 2013. Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Công bố Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 2 năm 2013

Công bố Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 2 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 108/SXD-QLXD ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 02 năm 2013. Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Công bố Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 1 năm 2013

Công bố Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 1 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 74/SXD-QLXD ngày 29 tháng 1 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 1 năm 2013. Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Công bố Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 12 năm 2012

Công bố Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 12 năm 2012

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 897/SXD-QLXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 12 năm 2012. Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Công bố Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Đắk Nông Theo Nghị Định 103/2012/NĐ-CP

Công bố Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Đắk Nông Theo Nghị Định 103/2012/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Công văn số 74/SXD-KT&QLHĐXD ngày 18/01/2013 của Sở Xây Dựng tỉnh Đắk Nông về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Bảng giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây […]

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Đắk Nông

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Đắk Nông

Viết ngày bởi admin

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Đắk Nông: Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá Đơn giá […]

Công bố Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng11 năm 2012

Công bố Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng11 năm 2012

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 835/SXD-QLXD ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 11 năm 2012. Để tải bảng giá các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Công bố đơn giá xây dựng cơ bản Thái Nguyên năm 2011

Công bố đơn giá xây dựng cơ bản Thái Nguyên năm 2011

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 65/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên. Bảng giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo các qui […]

Công bố Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Thái Nguyên năm 2011

Công bố Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Thái Nguyên năm 2011

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 18/02/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bảng giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi […]