Nhân công, Ca Máy

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Bình Định

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Bình Định

Viết ngày bởi admin

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Bình Định: Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá Đơn giá […]

Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 3 năm 2014

Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 203/SXD-QLXD ngày 01 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 03 năm 2014. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Đơn Giá Ca Máy và Thiết Bị Thi Công trên địa bàn Khánh Hòa năm 2014

Đơn Giá Ca Máy và Thiết Bị Thi Công trên địa bàn Khánh Hòa năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Bảng giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu […]

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Khánh Hòa

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Khánh Hòa

Viết ngày bởi admin

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Khánh Hòa: Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá Đơn giá […]

Đơn Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công trên địa bàn Lào Cai năm 2013

Đơn Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công trên địa bàn Lào Cai năm 2013

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 19/08/2013 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lào Cai về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2013. Bảng giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản […]

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Lào Cai

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Lào Cai

Viết ngày bởi admin

Đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công Lào Cai: Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP AD” ở góc trên bên phải nhé! Nếu không download được vui lòng xem Hướng dẫn cách download bảng giá tại giavlxd.net xem: Tại đây Xem thêm bảng giá Đơn giá […]

Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 6 năm 2013

Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 6 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 606/SXD-QLXD ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 06 năm 2013. Tải Chi tiết bảng giá: Download Here Xem các bảng giá […]

Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 5 năm 2013

Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 5 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 605/SXD-QLXD ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 05 năm 2013. Tải Chi tiết bảng giá: Download Here Xem các bảng giá […]

Thông báo Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 4 năm 2013

Thông báo Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 4 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 604/SXD-QLXD ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 04 năm 2013. Tải Chi tiết bảng giá: Download Here Xem các bảng giá […]

Công bố Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Lâm Đồng Theo Nghị Định 103/2012/NĐ-CP

Công bố Bảng Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Lâm Đồng Theo Nghị Định 103/2012/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Công văn số 315/SXD-KTXD ngày 25/04/2013 của Sở Xây Dựng tỉnh Lâm Đồng về việc công bố đính chính bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bảng giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và […]