Giá Vật Liệu Xây Dựng Liên Sở

Giá vật liệu XD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 4-5-6-7-8-9 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 4-5-6-7-8-9 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 05 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Thừa Thiên Huế về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 06 năm 2016 của Liên Sở […]

Giá vật liệu XD Tuyên Quang Tháng 4-5-6-7-8 năm 2016

Giá vật liệu XD Tuyên Quang Tháng 4-5-6-7-8 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 355/CBLS/XD-TC ngày 31 tháng 05 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng TỉnhTuyên Quang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang. Công văn Số: 476/CBLS/XD-TC ngày 07 tháng 07 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây […]

Giá vật liệu XD Vĩnh Phúc Tháng 6-7-8-9-10 năm 2016

Giá vật liệu XD Vĩnh Phúc Tháng 6-7-8-9-10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2056/CBLS-XD-TC ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Công văn Số: 2302/CBLS-XD-TC ngày 19 tháng 07 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Giá vật liệu XD Vĩnh Long Tháng 4-5-6 năm 2016

Giá vật liệu XD Vĩnh Long Tháng 4-5-6 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 157/CB.LS ngày 29 tháng 04 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Long về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Công văn Số: 194/CB.LS ngày 03 tháng 06 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Giá vật liệu xây dựng Lào Cai quý IV năm 2016

Giá vật liệu xây dựng Lào Cai quý IV năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 370/CBLS:XD-TC ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Lào Cai về việc công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Lào Cai. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển […]

Giá vật liệu XD tỉnh Lai Châu Tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Lai Châu Tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 960/CB-SXD ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Lai Châu về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 11 năm 2016. Mức giá trong thông báo là mức tối đa, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng […]

Giá vật liệu XD Hải Dương tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Hải Dương tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/STC-SXD ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Hải Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 tại hiện trường xây lắp công trình ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giá chưa bao […]

Giá vật liệu XD Hà Nam Tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Hà Nam Tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/2016/CBGVL-LS ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh Hà Nam tháng 11 năm 2016. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá vật liệu trong bảng công bố giá […]

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 10 năm 2016

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 293/CBLS-XD-TC ngày 01/11/2016 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá các loại vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Để tải văn bản […]

Giá vật liệu xây dựng Bình Phước Tháng 10 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng Bình Phước Tháng 10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2443/SXD-QLXD ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Phước về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bình Phước. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]