Giá Vật Liệu Xây Dựng Liên Sở

Công bố giá vật liệu xây dựng trang trí nội thất và PCCC Tháng 01 năm 2013 Cần Thơ

Công bố giá vật liệu xây dựng trang trí nội thất và PCCC Tháng 01 năm 2013 Cần Thơ

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/SXD-KTXD ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố giá vật liệu xây dựng – trang trí nội thất và vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy tháng 01 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Giá đã bao gồm thuế […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 Quảng Ngãi

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 Quảng Ngãi

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1418/SXD-KTKHXD&HT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12 năm 2012 Đồng Tháp

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12 năm 2012 Đồng Tháp

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 46/CB-LS ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12 năm 2012 Tỉnh Bắc Giang

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12 năm 2012 Tỉnh Bắc Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/2012/CBGVLXD-LS ngày 02 tháng 12 năm 2012 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc xếp […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 Quảng Ninh

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 Quảng Ninh

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2468/2012/CB/LN-XD-TC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính Quảng Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Bắc Kạn

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Bắc Kạn

Viết ngày bởi admin

Văn bản số 882/SXD-KTTH ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Sở Xây Dựng Bắc Kạn công bố chi tiết giá vật liệu xây dựng tại thời điểm tháng 12/2012 trên địa bàn các huyện: Pác Nặm, Bạch Thông và thị xã Bắc Kạn. Bảng giá không có giá của các huyện Ba Bể, Chợ Đồn,Chợ […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2012 TPHCM

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2012 TPHCM

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …… ngày 24 tháng 12  năm 2012 của Sở Xây Dựng TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi 5s […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Bình Thuận

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Bình Thuận

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 37/SXD-KTTH ngày 05  tháng 01  năm 2013 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng tháng 10 và 11 năm 2012 Bình Thuận

Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng tháng 10 và 11 năm 2012 Bình Thuận

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 36/SXD-KTTH ngày 05  tháng 01  năm 2013 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc điều chỉnh giá một số vật liệu xây dựng tháng 10 và tháng 11 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Tây Ninh

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Tây Ninh

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 20/CB-VLXD-LS ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Tây Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 (từ ngày 01/12/2012 đến ngày 31/12/2012) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế […]