Bảng giá cập nhật

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Trị tháng 4-5-6-7-8-9-10 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Trị tháng 4-5-6-7-8-9-10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1124/CB/STC-SXD ngày 11 tháng 05 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 04 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Công văn Số: 1455/CB/STC-SXD ngày 08 tháng 06 năm 2016 của Liên […]

Giá vật liệu XD Quảng Ngãi tháng 10 năm 2016

Giá vật liệu XD Quảng Ngãi tháng 10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3050/SXD-CL&VL ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Giá vật liệu XD Quảng Nam Quý II năm 2016

Giá vật liệu XD Quảng Nam Quý II năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 75/CB-LS ngày 01 tháng 08 năm 2016 của Liên sở Tài Chính – Xây Dựng, Tỉnh Quảng Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam. Giá trong công bố trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Bình tháng 7-8-9-10-11 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Quảng Bình tháng 7-8-9-10-11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1611/CBLN-XD-TC ngày 25 tháng 07 năm 2016 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Quảng Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 7 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Công văn Số: 1789/CBLN-XD-TC ngày 15 tháng 08 năm 2016 của Liên Sở  Tài Chính – Xây […]

Giá vật liệu xây dựng Phú Yên tháng 9 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng Phú Yên tháng 9 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 350/TBLS/XD-LS ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Phú Yên về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến trung tâm […]

Giá vật liệu XD tỉnh Thanh Hóa Quý III năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Thanh Hóa Quý III năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 5609/LSXD-TC ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính Thanh Hóa về việc thông báo giá vật liệu đến hiện trường xây lắp Quý III năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa. Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Công bố […]

Giá vật liệu XD tỉnh Đồng Nai tháng 7-8-9 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Đồng Nai tháng 7-8-9 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3726/CBLS-SXD-STC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng tỉnh Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời điểm tháng 07 năm 2016. Công văn Số: 3727/CBLS-SXD-STC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở […]

Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng Tháng 7 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng Tháng 7 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 08/CBG-SXD ngày 08 tháng 09 năm 2016 của Sở Dựng Hải Phòng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2016 trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Chủ đầu tư và tổ chức hoạt động xây dựng khi sử […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Phú Thọ tháng 7-8-9-10-11 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Phú Thọ tháng 7-8-9-10-11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1113/CB-LN/TC-XD ngày 08 tháng 07 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Bảng giá áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 Công văn Số: 1289/CB-LN/TC-XD ngày […]

Giá vật liệu XD Tỉnh Tiền Giang tháng 4 năm 2016

Giá vật liệu XD Tỉnh Tiền Giang tháng 4 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 08/LS-XD-TC ngày 23 tháng 05 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Tiền Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 04 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm […]