Bảng giá cập nhật

Giá vật liệu XD Hải Dương tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Hải Dương tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/STC-SXD ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Hải Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 tại hiện trường xây lắp công trình ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giá chưa bao […]

Giá vật liệu XD Hà Nam Tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Hà Nam Tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/2016/CBGVL-LS ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh Hà Nam tháng 11 năm 2016. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá vật liệu trong bảng công bố giá […]

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 10 năm 2016

Giá vật liệu XD Bạc Liêu tháng 10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 293/CBLS-XD-TC ngày 01/11/2016 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá các loại vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. Để tải văn bản […]

Giá vật liệu xây dựng Bình Phước Tháng 10 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng Bình Phước Tháng 10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2443/SXD-QLXD ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Phước về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bình Phước. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Giá vật liệu XD Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3298/CBLS-SXD-STC ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 11 năm 2016. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Giá vật liệu XD Lạng Sơn tháng 8-9-10-11 năm 2016

Giá vật liệu XD Lạng Sơn tháng 8-9-10-11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 08/CBGVLXD-SXD ngày 05 tháng 09 năm 2016 của Sở  Xây Dựng Lạng Sơn về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2016 (từ ngày 01/08/2016 đến ngày 31/08/2016) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Công văn Số: 09/CBGVLXD-SXD ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Sở  Xây Dựng Lạng Sơn […]

Công bố giá vật liệu xây dựng TP Hà Giang Quý I-II năm 2016

Công bố giá vật liệu xây dựng TP Hà Giang Quý I-II năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 45/TB-LS ngày 29 tháng 04  năm 2016 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Hà Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2016 trên địa bàn Thành Phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Công văn Số: 56/TB-LS ngày 16 tháng 09  năm 2016 của Liên Sở  […]

Giá vật liệu xây dựng Kiên Giang tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng Kiên Giang tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1917/CB-SXD ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và là giá công bố trên địa bàn TP Rạch Giá hoặc […]

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Điện Biên Tháng 10-11 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Điện Biên Tháng 10-11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1479/CBGVLXD/XD-TC ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đang lưu thông trên thị trường Tỉnh Điện Biên thời điểm tháng 10-11 năm 2016 Công bố giá VLXD này có giá trị tại thời điểm tháng […]

Giá vật liệu XD Đắk Nông tháng 10-11 năm 2016

Giá vật liệu XD Đắk Nông tháng 10-11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1445/SXD-KT và 1446/SXD-KT ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Sở Xây dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng và giá đến hiện trường xây lắp tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Công văn số 1595/SXD-KT và 1596/SXD-KT ngày 25 tháng 11 năm […]