Bảng giá cập nhật

Giá vật liệu XD Vĩnh Phúc Tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD Vĩnh Phúc Tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 4036/CBLS-XD-TC ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Giá vật liệu xây dựng TP Cần Thơ Tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng TP Cần Thơ Tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/SXD-QLCLXD ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Kon Tum Tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 10/CBLS-XD-TC ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 từ ngày 01/11/2016 đến ngày 30/11/2016 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Giá bán trên phương […]

Giá vật liệu xây dựng Bắc Ninh tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng Bắc Ninh tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công bố giá số 07/2016/CBLS-XD-TC ngày 05/12/2016. Sau khi khảo sát thị trường, liên Sở Xây dựng – Tài chính công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, và các huyện tháng 11 như sau 1. Bảng giá vật liệu xây dựng […]

Giá vật liệu XD Hòa Bình tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu XD Hòa Bình tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2333/SXD-QLXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Sở Xây Dựng Hòa Bình về việc công bố giá các vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình tháng 12 năm 2016. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn […]

Giá vật liệu XD tỉnh Thái Nguyên Tháng 10-11 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Thái Nguyên Tháng 10-11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2669/TB-LS ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Nguyên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên tháng 10 năm 2016. Công văn Số: 2938/TB-LS ngày 30 tháng 11 năm 2016 […]

Chỉ số giá xây dựng TP Đà Nẵng Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9 và Quý I-II-III năm 2016

Chỉ số giá xây dựng TP Đà Nẵng Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9 và Quý I-II-III năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 217/QĐ-SXD ngày 13 tháng 05 năm 2013 của Sở Xây Dựng Đà Nẵng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2016 trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng. Quyết định số: 432/QĐ-SXD ngày 31 tháng 08 năm 2016 của Sở Xây Dựng Đà […]

Giá vật liệu XD Ninh Thuận tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu XD Ninh Thuận tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3508/SXD-KT&VLXD ngày 08 tháng 12  năm 2016 của Sở Xây Dựng Ninh Thuận về việc công bố điều chỉnh giá các vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi 5s […]

Giá vật liệu XD Hậu Giang Tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu XD Hậu Giang Tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1969/SXD-KTXD ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến trung tâm Huyện và […]

Giá vật liệu XD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 4-5-6-7-8-9 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 4-5-6-7-8-9 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 05 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Thừa Thiên Huế về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 06 năm 2016 của Liên Sở […]