Bảng giá cập nhật

Giá vật liệu XD và TTNT Bến Tre Tháng 11-12 năm 2016

Giá vật liệu XD và TTNT Bến Tre Tháng 11-12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …/TB-STC-SXD ngày … tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Công văn Số: 6224/TB-STC-SXD ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Liên […]

Giá vật liệu XD Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu XD Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 48/CBLS-SXD-STC ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 12 năm 2016. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Giá vật liệu XD tỉnh Thái Bình Tháng 11-12 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Thái Bình Tháng 11-12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/CB-SXD-STC ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tại các Huyện và  Thành Phố trên địa bàn Tỉnh Thái Bình. Công văn Số: 12/CB-SXD-STC ngày 09 tháng 01 […]

Giá vật liệu xây dựng Long An Tháng 9-10-11-12 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng Long An Tháng 9-10-11-12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 2794/CBG-SXD ngày 22/09/2016 của Sở Xây Dựng tỉnh Long An về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An tháng 9 năm 2016 Công văn số 3194/CBG-SXD ngày 19/10/2016 của Sở Xây Dựng tỉnh Long An về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên […]

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 quý I và quý II năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 quý I và quý II năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 73/QĐ-SXD ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bắc Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Quyết định số: 202/QĐ-SXD ngày 15 tháng 07 năm 2016 của Sở Xây Dựng […]

Giá vật liệu XD tỉnh Thái Nguyên Tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu XD tỉnh Thái Nguyên Tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3252/TB-LS ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Nguyên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên tháng 12 năm 2016. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng . […]

Giá vật liệu XD Hải Dương tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu XD Hải Dương tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/STC-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Hải Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 tại hiện trường xây lắp công trình ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giá chưa bao […]

Giá vật liệu XD Bắc Giang Tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu XD Bắc Giang Tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/CBGVLXD-LS ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

Giá vật liệu xây dựng Bình Định Tháng 12 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng Bình Định Tháng 12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số 4808/TB-TC-XD ngày 28 tháng 12 năm 2016 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bình Định về việc công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mức giá thông báo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với cước […]

Giá vật liệu xây dựng Bình Phước Tháng 11 năm 2016

Giá vật liệu xây dựng Bình Phước Tháng 11 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2671/SXD-QLXD ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Phước về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bình Phước. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]