Bảng giá cập nhật

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Khánh Hòa

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Khánh Hòa

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 33/CBGVLXD-LS ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Đắk Nông

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Đắk Nông

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1232/LS:XD-TC ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Giá chưa có thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tháng 12 năm 2012 Tỉnh Bến Tre

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Tháng 12 năm 2012 Tỉnh Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 311/TB-STC-SXD ngày 30 tháng 12 năm 2012 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2012 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 11 năm 2012 Thành Phố Hải Phòng

Công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 11 năm 2012 Thành Phố Hải Phòng

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 70/2012/CBG-SXD ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Sở Xây Dựng Hải Phòng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Bà Rịa – Vũng Tàu

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 26/CBLS-STC-SXD ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Hải Dương

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 Hải Dương

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/STC-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Hải Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 tại hiện trường xây lắp công trình ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Giá chưa bao […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2012 Nghệ An

Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2012 Nghệ An

Viết ngày bởi admin

Công văn số 08/LS-XD-TC ngày 03 tháng 01 năm 2012 của liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Nghệ An về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mức giá thông báo chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng Để tải văn bản […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 Khánh Hòa

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 Khánh Hòa

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2532/CBGVLXD-LS ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giá vật liệu xây dựng công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã bao gồm chi phí […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2013 Hòa Bình

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2013 Hòa Bình

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 54/SXD-QLHĐXD ngày 11 tháng 01  năm 2013 của Sở Xây Dựng Hòa Bình về việc công bố giá các vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Để tải văn bản […]

Công bố giá vật liệu xây dựng trang trí nội thất và PCCC Tháng 01 năm 2013 Cần Thơ

Công bố giá vật liệu xây dựng trang trí nội thất và PCCC Tháng 01 năm 2013 Cần Thơ

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/SXD-KTXD ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố giá vật liệu xây dựng – trang trí nội thất và vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy tháng 01 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Giá đã bao gồm thuế […]